Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας του, ο πελάτης θα ενημερώνεται και με 2ο μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχει δηλώσει και για το χρόνο παράδοσης των προϊόντων που έχει επιλέξει.

Τα προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία έχει υποδείξει ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, συνοδευόμενα από την απόδειξη πώλησης και το δελτίο αποστολής.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο πελάτης υποδείξει διαφορετική διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων και διαφορετική διεύθυνση για την αποστολή της αποδείξεως πώλησης, όπως σε περίπτωση δώρου.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών αποστολής και παράδοσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την παροχή από τον πελάτη των σχετικών στοιχείων επικοινωνίας του παραλήπτη, η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το γεγονός ότι το προϊόν δεν μπορεί να παραδοθεί.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορέων (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες, οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Η υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) εκτελεί παραδόσεις τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη διεύθυνση παράδοσης.

Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται σε 1-5 ημέρες από την ημέρα παραγγελίας.

Σημειώστε ότι η αποστολή μπορεί να διαρκέσει περισσότερο εξαιτίας κάποιων περιόδων αυξημένης κίνησης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας. Η εταιρεία Παναγιώτης Κάλλιστρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, αναγνωρίζετε ότι ουδεμία ευθύνη δύναται να βαρύνει την εταιρεία Παναγιώτης Κάλλιστρος για καθυστερήσεις στην παράδοση που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της εταιρείας Παναγιώτης Κάλλιστρος.

Εάν μια παραγγελία περιλαμβάνει προϊόντα με διαφορετικούς χρόνους παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης για το σύνολο της παραγγελίας βασίζεται στο μακρύτερο χρόνο παράδοσης. Ωστόσο η εταιρεία Παναγιώτης Κάλλιστρος έχει την δυνατότητα διάσπασης των παραδόσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία Παναγιώτης Κάλλιστρος θα αποστέλλει σχετικό e-mail στον πελάτη, ο οποίος έχει την δυνατότητα να παραιτηθεί από το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας.

Παρόλο που έχουμε λάβει κάθε δυνατή μέριμνα για την ενημέρωση των πελατών, σε σχέση με την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος από τους προμηθευτές μας (ακόμα και μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πελάτη). Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία Παναγιώτης Κάλλιστρος θα κάνει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον πελάτη, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί του για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας αζημίως και για τα δύο μέρη και την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.